AKCE POŘÁDANÉ V ROCE 2016 | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

AKCE POŘÁDANÉ V ROCE 2016

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Akce pořádané v roce 2016


Zdravá výživa

Seminář zaměřený hlavně na zdravou stravu a přípravu jídel ve školních
jídelnách se uskutečnil dne 1. 2. 2016. Zúčastnili se vedoucí školních jídelen a ředitelé škol.

Další fotografie jsou zde


 

Den Země

V pátek dne 11. 3. 2016 proběhlo zábavně edukativní dopoledne pro žáky klatovských základních škol. V areálu Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech byla pro děti připravena ve spolupráci s Úhlavou, o. p. s. a Střední školou zemědělskou a potravinářskou zajímavá stanoviště. Děti mohly vidět hned několik druhů hadů a pavouků v učebnách školy, domácí zvířata na zahradě školy a ve skleníku exotická zvířata. V prostorách Domova mládeže SŠZP bylo pro děti připraveno stanoviště „Rostlinné tvořeníčko“, kde si osázely květináče s bylinkami a s jarní květenou. Ty si poté mohly odnést a ozdobit si jimi svou třídu.

Další fotografie jsou zde


 

Protidrogový vlak v Klatovech

Ve dnech 22. a 23. 4. 2016 byl na vlakovém nádraží v Klatovech Protidrogový vlak „Revolution Train“. Vlak navštívily téměř všechny klatovské základní i střední školy a v sobotu 23. 4. byl zpřístupněn veřejnosti. Jedná se unikátní projekt protidrogové prevence založený na smyslovém prožitku a interaktivitě. Je unikátním nástrojem, který rozšiřuje dosavadní přístupy a metody primární protidrogové prevence a umožňuje zcela nové pojetí primární prevence pro vybrané cílové skupiny - především děti a mládež ve věku 10 - 17 let. Cílem je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů maximálně zapůsobit na osobnost návštěvníka vlaku a efektivním způsobem tak ovlivnit jeho pohled na legální a nelegální drogy. Součástí projektu je sběr anonymních dat, která pak mohou jednotlivá města využít pro tvorbu koncepcí protidrogové prevence.

Plakát 

Tisková zpráva Klatovy 

 

 

Fórum Zdravého města
Město Klatovy v rámci projektu Zdravé město a místní Agendy 21 uspořádalo dne 27. dubna 2016 Fórum Zdravého města Klatovy. V sále Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech přivítal starosta města Mgr. Rudolf Salvetr 59 účastníků, kteří přišli diskutovat o aktuálních problémech města. V úvodu fóra představil místostarosta Ing. Martin Kříž Zdravé město Klatovy, seznámil všechny přítomné s programem fóra a představil diskuzní témata a garanty osmi tematických pracovních skupin. Celé setkání moderovala odborná facilitátorka a zástupkyně Národní sítě Zdravých měst ČR (dále jen NSZM), Ing. Dana Diváková. Klatovské fórum podpořili svou účastí také ředitel NSZM Ing. Petr Švec a předseda NSZM Mgr. Petr Hermann. Účastníci fóra diskutovali v tematických skupinách především o problémech, které jsou v dané oblasti z jejich pohledu nejdůležitější. Mluvčí jednotlivých skupin pak přítomným účastníkům fóra představili dva problémy, které byly během diskuze vyhodnoceny jako nejpalčivější v dané oblasti života ve městě. Poté byly problémy seřazeny formou plebiscitu do seznamu tzv. „13P“.  Více informací v přiložené tiskové zprávě.

Další fotografie jsou zde

 

Anketa

Témata, která účastníci s garantem zformovali a která byla přítomnými označena jako nejaktuálnější, jsou dále předmětem ověřovací ankety - každý občan může vyplnit pouze jeden anketní lístek. (V prostředí Internet Exploreru lze vyplnit a odeslat přímo z prohlížeče, u ostatních prohlížečů - Firefox, Opera, Chrome - je nutné anketní lístek uložit do PC a z něj odeslat. V případě problémů s odesláním před odesílací tlačítko ve formuláři postupujte tak, že formulář pošlete jako přílohu v mailu na mjarosik@mukt.cz).

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ