INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH PRACÍCH NA KOMUNIKACÍCH A SOUVISEJÍCÍCH OBJÍZDNÝCH TRASÁCH V MĚSÍCI ŘÍJNU 2017 | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH PRACÍCH NA KOMUNIKACÍCH A SOUVISEJÍCÍCH OBJÍZDNÝCH TRASÁCH V MĚSÍCI ŘÍJNU 2017

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách v měsíci říjnu 2017

„Rekonstrukce inženýrských sítí v Lidické ulici“ – jedná se o rekonstrukci plynovodního, kanalizačního a vodovodního řadu, následně celoplošnou opravu vozovky a chodníků a rekonstrukci veřejného osvětlení.
Termíny provedení:
Úsek Smetanova-Žižkova-vodovod: 10. 7. – 27. 8. 2017 - dokončen,
úsek Národních Mučedníků-Smetanova-plynovod: 17. 7. – 11. 8. 2017 - dokončen,
úsek Smetanova-Žižkova-plynovod: 9. 8. - 15. 9. 2017 - dokončen,
Smetanova ulice-plynovod + MK: 31. 7. – 31. 8. 2017 - dokončeno,
úsek Národních Mučedníků-Smetanova-MK+VO: 1. 8. – 31. 8. 2017 - dokončeno,
úsek Smetanova-Žižkova-MK+VO: 18. 9. – 15. 10. 2017.
Práce se provedou za úplné uzavírky dotčených komunikací. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

„Rekonstrukce inženýrských sítí v Kounicově ulici“ – jedná se o rekonstrukci kanalizačního, vodovodního a plynovodního řadu, následně celoplošnou opravu vozovky a chodníků.
Termíny provedení:
Kanalizace+vodovod: 10. 7. – 20. 8. 2017 - dokončen,
plynovod: 21. 8. – 24. 9. 2017 - dokončen,
MK: 25. 9. – 29. 10. 2017.
Práce se provedou za úplné uzavírky dotčených komunikací. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

„Rekonstrukce inženýrských sítí v části ulice Tolstého“ – jedná se o rekonstrukci kanalizačního, vodovodního a plynovodního řadu, následně celoplošnou opravu vozovky a chodníků a rekonstrukci veřejného osvětlení v úseku mezi Čechovou a Macharovou ulicí.
Termíny provedení:
Kanalizace+vodovod: 10. 7. – 13. 8. 2017 - dokončen,
plynovod: 14. 8. – 3. 9. 2017 - dokončen,
MK+VO: 4. 9. – 27. 10. 2017 - z důvodu nekvalitního podloží došlo k jeho sanaci v tl. 30 cm, termín dokončení prodloužen do 14. 10. 2017.
Práce se provedou za úplné uzavírky dotčených komunikací. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

„Rekonstrukce Úzké ulice“ – rekonstrukce vozovky, chodníku, parkovacích stání, dešťové kanalizace a veřejného osvětlení.
Termín provedení: 1. 8. – 15. 10. 2017.
Práce se provedou po etapách za úplné uzavírky komunikace.
1. etapa – úsek nábřeží Kpt. Nálepky-Masarykova-dokončena,
2. etapa – úsek Masarykova-Kollárova.
Přístup pro pěší k sousedním domům bude zabezpečen.

„Oprava povrchu komunikace na pp.č. 6596 v obci Pihovice“ – odstranění nekvalitního povrchu MK, úprava pláně se zhutněním, vyrovnání povrchu podkladní vrstvou, položení nového asfaltobetonu.
Termín provedení v období od 2. 10. do 30. 11. 2017.
Práce se provedou za úplného uzavření dotčené komunikace. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

U všech akcí je doba výstavby uvedena orientačně, termíny dokončení jsou uvedeny v případě, že se nevyskytnou nepředvídatelné okolnosti, např. problémy v podloží, kolize se sítěmi, apod.

Technické služby města Klatov a Šumavské vodovody a kanalizace a. s. realizují průběžnou drobnou opravu poškozených uličních vpustí, vodovodních hrnečků a výtluků na komunikacích.

Další drobné akce na inženýrských sítích provádí soukromí investoři.

Podrobnější informace o prováděných akcích Vám sdělí p. František Kocfelda, tel. 376 347 234, mail fkocfelda@mukt.cz nebo Bc. Luboš Broukal, tel. 376 347 230, mail lbroukal@mukt.cz.

Vážení občané,
děkujeme za pochopení, se kterým přijímáte tato nutná dopravní omezení.

 

František Kocfelda, vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ