VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - ÚŘEDNÍK/ÚŘEDNICE ODD. EVIDENCE OBYVATEL, OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A CESTOVNÍCH DOKLADŮ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - ÚŘEDNÍK/ÚŘEDNICE ODD. EVIDENCE OBYVATEL, OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A CESTOVNÍCH DOKLADŮ

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Výběrové řízení - úředník/úřednice odd. evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů

Město Klatovy

zastoupené tajemníkem

vyhlašuje výběrové řízení

na místo úředníka/úřednice odboru vnitřních věcí – odd. evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů

 

Pracovní náplň:

 • Komplexní výkon agend na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel a rodných čísel.


Platové zařazení:

 • Platová třída 8 v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb. a 222/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Požadavky na odbornou způsobilost:

 • Středoškolské vzdělání s maturitou.
 • Znalost příslušné legislativy.
 • Výhodou praxe ve veřejné správě.
 • Trestní, občanská a morální bezúhonnost.
 • Organizační dovednosti.
 • Flexibilita a zodpovědnost, iniciativa a samostatnost při řešení úkolů.
 • Znalost práce na PC.
 • Řidičské oprávnění skupiny B.

 

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • Životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech.
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.
 • Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Předpokládaný nástup: leden 2018

 

Písemné přihlášky doručte nejpozději do 27.10.2017 na adresu:

Město Klatovy

k rukám tajemníka ing. Milana Jarošíka

nám. Míru 62

339 01 Klatovy

Obálku označte „Výběrové řízení OVV“.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu a v případě většího počtu přihlášených provést předběžný výběr vhodných uchazečů.

 

Klatovy 12.10.2017

Ing. Milan Jarošík, tajemník MěÚ


 
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ