KOMISE A VÝBORY | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

KOMISE A VÝBORY

Komise a výbory

Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s ust. § 84 odst. 2, pís. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, o zřízení Kontrolního a Finančního výboru:

Finanční výbor:

předseda: Ing. Jaromír Kalivoda

členové: Brunner Michal, Ing. Honzík Pavel, Strolený Pavel, Bc. Jakubčík Igor, Ing. Šlehofer Stanislav, Ing. Nedvěd Miroslav

 

Kontrolní výbor

předseda: Mgr. Dušan Kučera

členové: Ing. Nejdlová Ivana, Bc. Ing. Irlbeková Miroslava, Rehák Jaroslav, JUDr. Štancl Jiří, Ing. Gabriel Jiří, Fiala Petr

 

 

Rada města dne 2.12.2014 ve smyslu § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, jmenovala následující členy komisí:

Finanční komise

předseda: Ing. Václav Chroust

členové: Ing. Frydrych Petr, Antalová Jarmila, Bc. Kauerová Ladislava, Mgr. Šlajsová Věra, Ing. Vačkářová Hana, Ing. Hřebík Lumír, Ing. Král Vladimír, Ph.D, Ing. Rubáš Josef, Ing. Šlehofer Stanislav, Ing. Kovář Martin, Ing. Vrána Jan, Ing. Jiří Kubát, Ing. Zdeněk Hlaváč 

zapisovatelka: Ing. Hana Chalupová

 

Komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ

předseda: Mgr. Věra Tomaierová 

členové: Ing. Arch. Hanzlík Karel, Ing. arch. Lejsek Pavel, Geigerová Helena, Bc. Geiger František, Ing. Voldřich Miroslav, Ing. Halada Milan, Úlovec Miroslav, Marková Hana, Ing. arch. Černá Barbora, Papež Jan, MUDr. Chroust Miloš, Matějka Tomáš, Pojar Petr, Ing. arch. Břízová Miroslava, MUDr. Halada Filip, Ing. Kolářová Alena 

zapisovatelka: Ivana Kamenová 

 

Komise majetková

předseda: Peter Pošefka 

členové: Mgr. Veselý Jaromír, Šafránek Stanislav, Bastl Josef, Auermüllerová Danuše, MUDr. Humplík Jan, Ing. Arch. Černý Josef, Baselides Zdeněk, Mráz Karel, Průcha Jaroslav, Rehák Jaroslav, Rosa Petr, Ing. Jan Kanta

zapisovatelka: Ing. Jaroslava Kudrnková

 

Komise bytová

předseda: Marie Hulešová

členové: Holá Dana, Maříková Ivana, Baštář Vladimír, RSDr. Vondráček Jiří, Ing. Reitmaierová Dagmar, Ing. Voldřich Miroslav, Veselý Václav, Klimeš Petr, Bc. Křivohlavá Hana, Bc. Jelínková Ilona, Pučelík Karel

zapisovatelka: Miluše Šottová 

 

Komise pro nebytové prostory

předseda: František Joachimsthaler 

členové: Lang Rudolf, Bárta Karel, Šafránek Stanislav, Fára Antonín, Hostaš Jaroslav, Mgr. Kavij Miroslav, Vizingerová Bohuslava, Martin Červený

zapisovatelka: Jarmila Maxová 

 

Komise pro výchovu, vzdělávání a sport

předseda: Mgr. Rudolf Salvetr 

členové: Bc. Komaňská Vlasta, Veselá Eva, Funfálková Štěpánka, MUDr. Kollros Roman, Bc. Ing. Irlbeková Miroslava, Mgr. Karnet Miroslav, Bořánková Dana, Mgr. Křenek Karel, RNDr. Haviar Stanislav Ph.D, Mgr. Bořánková Lenka, Ing. Nový Luboš, Ing. Nová Eva, RNDr. Vágnerová Kateřina, Mgr. Šklebený Vítězslav, RNDr. Brousek Jan Ph.D, Juračka Zbyněk, Strejcová Jaroslava, Jana Kasalová

zapisovatelka: Ing. Alena Kunešová 

  

Komise pro kulturu a cestovní ruch

předseda: Ing. Ivo Šašek, CSc. 

členové: Míková Marie, Mgr. Kopecký Lukáš, Mašek Martin, Vizinger Michal, Laco Lubomír, Bastl Josef, Marková Hana, Křenek Karel, Fiala Václav, PaedDr. Hranáčová Zdeňka, Viták Karel, Mgr. Koura Pavel, Vondrová Markéta, Radwan Šárka, Ing. Peterová Martina 

zapisovatelka: Jitka Kodešová 

 

Komise pro sociálně právní ochranu dětí

předseda: Mgr. Radka Šustrová

členové:  Mgr. Vlastimil Zwiefelhofer, Mgr. Jánský Jaroslav, MUDr. Musil František, Mgr. Stahlová Irena, MUDr. Chroust Miloš, MUDr. Michal Janek, MUDr. Libuše Barochová, Mgr. Josef Moravec, Luboš Hošek, Bc. Michaela Kanická, Bc. Hana Křivohlavá

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ