INFORMACE O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB V SOUVISLOSTI S POVOLOVÁNÍM UMÍSTĚNÍ PŘEDZAHRÁDEK A REKLAMNÍCH POUTAČŮ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

INFORMACE O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB V SOUVISLOSTI S POVOLOVÁNÍM UMÍSTĚNÍ PŘEDZAHRÁDEK A REKLAMNÍCH POUTAČŮ
Cesta: Titulní stránka > Doprava a komunikace > Ostatni

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Informace o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v souvislosti s povolováním umístění předzahrádek a reklamních poutačů

Informace hospodářského odboru k novele vyhlášky č. 398/2009, o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v souvislosti  s povolováním umístění předzahrádek a reklamních poutačů.

 

Dne 5.11.2009 nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 398/2009, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, která velmi zásadním způsobem zpřísňuje požadavky na umisťování drobných staveb, jako jsou např. předzahrádky, venkovní pulty, reklamní poutače, apod. v souvislosti s řešením prostoru chodníků pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

Výše uvedená zařízení umísťovaná na chodník musí respektovat přirozený pohyb chodců a nesmí zasahovat do průchozího prostoru.

Přirozenou vodící linii tvoří přirozená součást prostředí, zejména stěna domu, podezdívka plotu, obrubník trávníku, apod.

Z toho vyplývá, že podle novely vyhlášky č. 398/2009 nelze umístit reklamní poutač, prodejní stánek, venkovní pult nebo předzahrádky restaurací ke stěně objektu, která je přirozenou vodící linií pro osoby s omezenou schopností orientace-osoby se zrakovým postižením.

Pro umístění uvedených zařízení je nutné povolení silničního správního úřadu (HO MěÚ) vydaného s předchozím souhlasem DI Policie ČR a vlastníka komunikace.

DI PČR posuzuje jednotlivé žádosti ve vztahu k výše uvedené novele vyhlášky s ohledem na bezpečnost procházejících chodců, zvláště zrakově postižených.

 

 

František Kocfelda, Hospodářský odbor MěÚ Klatovy

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ