TISKOVÁ ZPRÁVA MĚÚ KLATOVY KE KAUZE NEZLETILÝCH DĚTÍ, NÝRSKO | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

TISKOVÁ ZPRÁVA MĚÚ KLATOVY KE KAUZE NEZLETILÝCH DĚTÍ, NÝRSKO

Tisková zpráva MěÚ Klatovy ke kauze nezletilých dětí, Nýrsko

Dle zákona sociálně-právní ochranu zajišťují přesně vymezené orgány, mezi něž patří také obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Tímto orgánem je i orgán sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Klatovy, který v daném případě svoji kompetenci vykonává v tzv. přenesené působnosti.

V případě nezletilých dětí z Nýrska bylo oznamovatelem ohlášeno orgánu činnému v trestním řízení (Policii ČR) podezření z trestného činu směřujícího proti dítěti. Policie ČR v souladu s příslušnými právními předpisy informovala o věci pracovníky sociálně-právní ochrany dětí v Klatovech a požádala je o součinnost.

Následné kroky byly voleny dle zjištěných skutečností a s ohledem na ochranu oprávněných zájmů nezletilých dětí. Ve věci rozhodoval nezávislý soud. Učiněné kroky byly plně v souladu s právními předpisy týkajícími se sociálně-právní ochrany dětí.

Postup orgánu sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Klatovy prověřili zástupci Krajského úřadu Plzeňského kraje. Na základě dostupných informací neshledali rozpor v jednání pracovníků odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Klatovy a dikcí zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

Ing. Milan Jarošík
MěÚ Klatovy 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ