AKCE POŘÁDANÉ V ROCE 2018 | ZDRAVÉ MĚSTO A MA21 KLATOVY

Czech • Deutsch • English
AKCE POŘÁDANÉ V ROCE 2018
Nabízíme Turistické atraktivity Prospekty
Cesta: Titulní stránka > Akce 2018

Akce pořádané v roce 2018

Město Klatovy v rámci projektu Zdravé město uspořádalo v sobotu 24. 2. 2018 velice zajímavou a ojedinělou akci s názvem Zdravé jídlo ve zdravém městě. Odbor školství, kultury a cestovního ruchu připravil v sále Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech pestrý program na téma zdravá výživa a zdravý životní styl a zajistil účast firem a zařízení zabývajících se zdravým stravováním.
Dne 17.2.2018 proběhl na Odboru školství, kultury a cestovního ruchu Seminář vedoucích školních jídelen v Klatovech. Seminář zahájila vedoucí OŠKCR Ing. Alena Kunešová a jeho hlavní téma bylo zdravé stravování ve školních jídelnách zřizovaných městem Klatovy.
V rámci projektu Klatovy - Zdravé město se v sobotu 6.1.2018 uskutečnila komentovaná vycházka na klatovskou Hůrku se známým geologem, spisovatelem a filosofem Václavem Cílkem.