KLATOVY A OKOLÍ : PLATBY MÍSTNÍCH POPLATKŮ

Czech • Deutsch • English

Platby místních poplatků

PLATBY MÍSTNÍCH POPLATKŮ

Poplatky za psy
výše poplatku = stejná jako v minulém roce
termín splatnosti: 31. březen

Poplatky za odpad
výše poplatku = 500 Kč na osobu
termín splatnosti: 30. červen

Bezhotovostní platby: převodem na účet č. 158488288/0300
poplatky za odpad – variabilní symbol: 1337
poplatky za psy – variabilní symbol: 1341

Poplatky za psy a za odpad se nemusí hradit najednou, platby je možné rozdělit a platit postupně do termínu daného vyhláškou města.