KLATOVY A OKOLÍ : NOVOROČNÍ PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ NA KLATOVSKÉ RADNICI - ROK 2018

Czech • Deutsch • English

Novoroční přátelské setkání na klatovské radnici - rok 2018

Dne 3. 1. 2018 zaplnili reprezentační prostory klatovské radnice klatovští podnikatelé, vedoucí a ředitelé organizací, aby si připili se starostou města Klatov Rudolfem Salvetrem při tradiční příležitosti příchodu nového roku, roku 2018. Pan starosta všem popřál pohodový rok, mnoho pracovních úspěchů, zdraví a štěstí. K tomuto se přidali i oba místostarostové a pan tajemník.

Jak v předešlých letech, tak i letos byl tradiční polední program obohacen o tři významné věci. První, bylo představení ratingového ohodnocení města Klatovy místostarostou Ing. Václavem Chroustem. Poté následovalo vyhlášení Ankety o nejlepší provozovnu roku 2017. Ohodnoceny byly za nejlepší obchod - Second Help v Klatovech, nejlepší služby - Jask design Klatovy, Václavská ulice, nejlepší restaurace - Café Jednorožec, nám. Míru. A jako poslední oficialita tohoto setkání bylo předání symbolického šeku Římskokatolické farnosti s výtěžkem z klatovského klášterního bazaru. Částku 137 268 Kč použijí na pořízení vnitřního vybavení kaple "Zjevení Panny Marie v Klatovech".
Foto: Ing. Rostislav Klemsa