KLATOVY A OKOLÍ : TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018 V KLATOVECH.

Czech • Deutsch • English

Tříkrálová sbírka 2018 v Klatovech.

4. ledna 2018 vyjdou již poosmnácté do ulic po celém Česku koledníci se zapečetěnými pokladničkami s logem Charity ČR. Vybrané peníze z Tříkrálové sbírky poputují především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně znevýhodněným skupinám. Na úvod vždy žehnají koledníkům čeští duchovní a i letos tomu nebylo jinak. Klatovy svojí návštěvou poctil emeritní biskup plzeňský Mons. František Radkovský. Poté ke koledníkům promluvil starosta města Klatov Mgr. Rudolf Salvetr a Marie Malkusová ředitelka Oblastní charity Klatovy.