KLATOVY A OKOLÍ : POHYBUJÍCÍ SE HRANICE…..

Czech • Deutsch • English

POHYBUJÍCÍ SE HRANICE…..

POHYBUJÍCÍ SE HRANICE…..

Jezuitská kolej čp. 59/I, Klatovy

„Grenzen bewegen“ je název projektu, který se zaměřuje na společné setkávání Čechů a Němců.

V rámci tohoto projektu vznikla jedinečná výstava fotografií, již můžete zhlédnout díky městu Klatovy v Jezuitské koleji čp. 59/I a to od 19. května 2017 do 23. června 2017.

Dokážeme překonat hranice, ať už ty na mapě či v nás? Na to se ptá projekt zaměřený na společné setkávání Čechů a Němců. Pánové Herbert Pöhnl a Edmund Stern často cestují po české republice a hledají, či náhodně objevují nejrůznější osoby, místa a jejich neopakovatelnou atmosféru. Tyto různorodé dojmy pak dokumentují a prezentují na svých dvojjazyčných přednáškách a výstavách. Svým projektem chtějí překonávat hranice a představit ty, kterým se to podařilo. Chtějí poukázat na odlišnost Čechů a Němců, ale zároveň na to, co mají společného, stejně tak čím se liší východní Bavorsko od českého pomezí a co je naopak spojuje. Chtějí pomoci při „odbourávání“ hranic včetně těch pomyslných a přispět k vytvoření otevřené a sousedské Evropy.