KLATOVY A OKOLÍ : PŘEDÁNÍ UREN S OSTATKY POPRAVENÝCH VE SPÁLENÉM LESE

Czech • Deutsch • English

Předání uren s ostatky popravených ve Spáleném lese

19. června 2017 jsme informovali veřejnost o nalezení 29 uren s ostatky obětí poprav ve Spáleném lese v období Heydrichiády.

Těm, kteří projevili o urny zájem, bylo dnes umožněno si je převzít v klatovském krematoriu. Pan starosta Mgr. Rudolf Salvetr společně s ředitelem TSMK Klatovy Peterem Pošefkou poděkoval při důstojném aktu všem 14 pozůstalým a zástupcům měst.

  
  
 Foto: Jiří Tománek