KLATOVY A OKOLÍ : POZVÁNKA - SYMPOZIUM PŘEMYSL OTAKAR II, KRÁL NA ROZHRANÍ VĚKŮ

Czech • Deutsch • English

POZVÁNKA - Sympozium Přemysl Otakar II, král na rozhraní věků

Sympozium Přemysl Otakar II, král na rozhraní věků.

Vážené dámy, vážení pánové, milí Klatované,

přestože nemáme k dispozici zakladatelskou listinu našeho města, je nesporným faktem, že město Klatovy založil král Přemysl Otakar II. Rádi bychom připomněli památku tohoto velkého českého krále, od jehož tragické smrti na bitevním poli uplyne v roce 2018 již 740 let, a to sympoziem a dvěma zajímavými výstavami, které připravujeme ve spolupráci s Městskou knihovnou Klatovy, zapsaným spolkem Města Otakarova a Studiem JR s.r.o. .

Dovolte mi proto, abych Vás již nyní pozval na 2. a 3. února 2018 do jezuitské koleje a společenského sálu knihovny, kde na sympoziu pod názvem :

Přemysl Otakar II., král na rozhraní věků.

vystoupí významní a skvělí (v pořadí, jak budou následovat jednotlivá vystoupení) čeští historici se svými příspěvky:

Prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. – „Přemysl Otakar II.“

Doc. Ivana Čornejová, Csc. – „Idea univerzity ve středověké Evropě.“

Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. – „Pražská univerzita ve středověku – naplnění přemyslovského snu.“

PhDr. Václava Kofránková, PhD – „Zlatý a vždy vítězný, Přemysl Otakar II v historické tradici.“

V galerii Městské knihovny bude od 2.2. do konce února k vidění putovní výstava Král, rytíř, zakladatel ( připravuje spolek Města Otakarova) a v chodbě jezuitské koleje pak v témže termínu mimořádná výstava Česká středověká státnost v díle grafika Františka Doubka (připravuje Studio JR, s.r.o.).

Věřím, že tímto podnítíme zájem Klatovanů o zakladatele jejich města a že se
Přemysl Otakar II. pomyslně vrátí do myslí a srdcí obyvatel svého města. Možná mu i cosi dlužíme.

Ing. Václav Chroust

místostarosta