KLATOVY A OKOLÍ : MĚSTO KLATOVY KAŽDOROČNĚ VYUŽÍVÁ DOTACÍ Z PROGRAMU REGENERACE MPZ A MPR, KTERÉ VYHLAŠUJE MINISTERSTVO KULTURY ČR

Czech • Deutsch • English

Město Klatovy každoročně využívá dotací z Programu regenerace MPZ a MPR, které vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR

Město Klatovy každoročně využívá dotací z Programu regenerace MPZ a MPR, které vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR.

V roce 2017 byla městu přidělena částka 400.000 Kč.

Město se zúčastnilo soutěže O cenu za nejlepší přípravu programu regenerace za rok 2017 a bylo vyhlášeno krajským vítězem a tím získalo odměnu 100.000 Kč.

Z této částky byly realizovány akce:

Obnova střechy - objekt č. p. 138, Krameriova ulice

Oprava fasád - objekt č. p. 139, Krameriova ulice

Oprava komínů – objekt č.p. 59, Balbínova ulice

Pro rok 2018 byla městu přidělena kvóta 400.000 Kč. I v tomto roce se stalo vítězem krajského kola.

Celková výše dotace z programu regenerace je 500.000 Kč

Na tento rok jsou připravené akce :

Oprava fasád (I. etapa) - objekt muzea č. p. 1/IV , Hostašova ulice

Oprava fasád přízemí - objekt č. p. 155, náměstí Míru

Obnova střešního pláště – objekt č. p. 36, ulice Čs. legií