KLATOVY A OKOLÍ : 27. 6. 2018 - DEN PAMÁTKY OBĚTÍ KOMUNISTICKÉHO REŽIMU

Czech • Deutsch • English

27. 6. 2018 - Den památky obětí komunistického režimu

Den památky obětí komunistického režimu si Klatované připomněli v pondělí 27. června 2018 v Hostašových sadech u sochy Smutné paní.

 

Paní JUDr. Milada Horáková poznala krutost nacistické i komunistické totality. Za svůj protinacistický odboj byla vězněna a odsouzena k osmi letům vězení. Po komunistickém převratu v únoru roku 1948 pokračovala v obraně demokracie před zvůlí komunistické diktatury. V září 1949 byla však s dalšími svými spolupracovníky zatčena "Státní bezpečností". Po dlouhém a vyčerpávajícím vyšetřování pomocí fyzického a psychického násilí začal koncem května 1950 tzv. monstrproces, kdy z třinácti obžalovaných obdrželi čtyři členové skupiny trest smrti. Marné byly žádosti o milost. Tehdejší komunistický prezident Klement Gottwald i přes naléhání světových osobností jako byl Einstein, Churchill, kardinál Griffin, Russel a mnozí jiní potvrdil 24. června svým podpisem i u Milady Horákové trest smrti. 

 

  
  
 

 Fotografie z akce naleznete zde.