KLATOVY A OKOLÍ : ČESTNÉ OBČANSTVÍ MĚSTA KLATOV PRO JIŘÍHO SUCHÉHO

Czech • Deutsch • English

Čestné občanství města Klatov pro Jiřího Suchého

Čestné občanství města Klatov
pro Jiřího Suchého, nar. 1.10.1931, bytem Praha

Zastupitelstvo města Klatov včera rozhodlo o udělení čestného občanství panu Jiřímu Suchému, nar. 1.10.1931, bytem Praha. Pro návrh hlasovalo všech 26 zastupitelů přítomných na jednání.

Jiří Suchý je respektovanou osobností československé a české kultury. Je nejen všestranným umělcem a schopným manažerem, ale i autoritou společenskou a morální.

Vztah Jiřího Suchého ke Klatovům je srdečný a osobní.  Ačkoliv se tu nenarodil, záhy se jeho rodina do Klatov přestěhovala a on tu strávil prvních 5 let svého života. Jeho rodiče Jaroslav Suchý a Růžena Beštová pocházeli z Klatov, jeho prarodiče po obou stranách tu žili. Jiří Suchý se do Klatov pravidelně vrací. Jak sám napsal: „Klatovy jsou pro mě jakousi alfou i omegou života.“

Město Klatovy uděluje čestné občanství velmi uvážlivě a zřídka. V posledních
25 letech tímto titulem ocenilo dva muže: pana Jiřího Bílka a pana Františka Wiendla. Oba byli a jsou významnými osobnostmi města Klatov a našeho regionu.  

Čestné občanství bude panu Jiřímu Suchému slavnostně předáno dne 9.10.2018 na klatovské radnici.

Se souhlasem pan Suchého si dovolujeme publikovat dopis a krátkou úvahu na téma „ co se mi vybaví, když se řekne Klatovy“.