KLATOVY A OKOLÍ : TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019 V KLATOVECH

Czech • Deutsch • English

Tříkrálová sbírka 2019 v Klatovech

4. ledna 2019 vyjdou již podevatenácté do ulic po celém Česku koledníci se zapečetěnými pokladničkami s logem Charity ČR.

Vybrané peníze z Tříkrálové sbírky poputují především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně znevýhodněným skupinám. Na úvod vždy žehnají koledníkům čeští duchovní a i letos tomu nebylo jinak. Klatovy svojí návštěvou poctil emeritní biskup plzeňský Mons. František Radkovský. Poté ke koledníkům promluvil starosta města Klatov Mgr. Rudolf Salvetr, oba páni místostarostové Václav Chroust a Martin Kříž, Jiří Lodr za Diecézní charitu Plzeň a Marie Malkusová za Oblastní charitu Klatovy.