KLATOVY A OKOLÍ : OZNÁMENÍ O UZAVÍRKÁCH UL. MAXIMA GORKÉHO

Czech • Deutsch • English

Oznámení o uzavírkách ul. Maxima Gorkého

Oznámení o uzavírkách ul. Maxima Gorkého po dobu pokládky asfaltových směsí.

V období od 02.12.2019 do 20.12.2019 za vhodných klimatických podmínek bude zhotovitel stavby provádět pokládku asfaltových povrchů chodníků a vozovky v ul. Maxima Gorkého v úseku od ul. Plzeňská až nad křižovatku s ul. Kepkova. Uvedené práce si vyžádají výraznější dopravní omezení. V době pokládky ložní a obrusné vrstvy ve vozovce a výškových úprav šachet bude celý tento úsek ulice uzavřen minimálně v pracovní době od 07:00 do 16:00 hod. (dle zhotovitele tyto práce potrvají cca 7 dní). Provoz pošty 2 včetně příjezdu bude zajištěn. Po dobu úplné uzavírky bude zřízen provizorní výjezd z parkoviště Na Chuchli přes zelenou plochu směrem do Korálkovy ulice. Zároveň na zelené ploše Za Beránkem bude zřízeno provizorní parkování, které bude ohraničeno páskou.

Doporučujeme řidičům přeparkovat svá vozidla z ulice „Za Beránkem“ do tohoto vyhrazeného prostoru.

Hospodářský odbor MěÚ Klatovy