KLATOVY A OKOLÍ : OD PONDĚLÍ 20.4. SE OPĚT MOHOU KONAT SVATBY

Czech • Deutsch • English

Od pondělí 20.4. se opět mohou konat svatby

Od 20.4. je možno opět konat svatby, a to při dodržení následujících opatření:

  • účast na svatbě je umožněna pouze oddávajícímu, matrikáři, snoubencům, svědkům, dále pak maximálně dalším 4 osobám. Obřadu se nemohou účastnit jiné osoby ze strany orgánu veřejné moci než oddávající a matrikář (tedy např. různé asistentky zajišťující organizaci obřadu, hudebník zajišťovaný obcí atp.).
  • osoby účastnící se sňatečného obřadu jsou (s výjimkou snoubenců během konání obřadu) povinny nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), dodržují odstupy nejméně 2 metry od jiných osob s výjimkou členů domácnosti a snoubenců.

Kompletní přehled všech doporučení pro konání svateb je k dispozici na webu ministerstva vnitra.