Den válečných veteránů v Klatovech 2020

Spolu s vojáky klatovské posádky jsme uctili všechny veterány z válečných bojišť i ty, kteří plní mírové mise a tím přispívají k bezpečnosti naší země. Místní vojáci k nim rovněž patří.

Kompletní fotogalerii naleznete zde.