Z Klatov k vysílači Barák - k dominantě Klatovska

Popis: Klatovy - Čínov - vysílač Barák - Habartice - Obytce - Klatovy
Délka: cca 18 km

Z Klatov se vydáte po žluté turistické značce do kopce po Plánické ulici do obce Čínov a odtud po silnici přes kopeček do Kydlin. Za obcí vás čeká výstup (250 m převýšení) k televiznímu vysílači na vrchu Barák. Po zdolání vrcholu sejdete po lesní cestě do Habartic, kde opustíte u kapličky žlutou turistickou značku. Ve středu obce se vydáte doleva a po asfaltové silnici sejdete serpentinami dolů kolem zámečku v Obytcích zpět do Čínova a Klatov. Charakteristika cesty: Trasa je vedena po žluté turistické stezce (z Klatov do Kydlin asfaltová silnice), z Habartic zpět do Klatov po neznačené místní komunikaci.

Zajímavosti v okolí trasy:

Barák: výrazný zalesněný vrch (706 m.n m.) s televizním vysílačem, součást Plánického hřebenu.
Obytce: u silnice se nachází zámeček z 18. stol. (nepřístupný), v obci najdeme také kapli sv. Barbory ze 17. stol. a památnou lípu starou více než 400 let.
Text : Informační centrum Klatovy, www.klatovy.cz/icklatovy