Z Klatov přes hory a doly na velhartický hrad

Klatovy - Vrhaveč - Běšiny - Podolí - Tajanov - Velhartice - Nemilkov - Běšiny - Klatovy
Délka: cca 47 km

Z Klatov se vydáte po cyklostezce č. 38 (nejlépe ve velkém městském parku naproti Kauflandu) do Radinov. Zde pokračujete dále kopcovitým terénem po místních komunikacích přes Hubenov do Běšin. Za běšinským Eurokempem odbočíte doleva (cyklotrasa č. 2036) a vydáte se do kopce s dvěma prudšími stoupáními do Podolí. Zde si můžete odpočinout a občerstvit se na westernovém ranči. Za obcí projedete úzkým mostem pod železniční tratí a pojedete podél trati a pak vpravo směrem na Malonice. Odbočku na Malonice ale minete a po 100 m odbočíte vlevo na zpevněnou polní cestu, která je značena jako cyklostezka č. 2086. Ta vás zavede podél rybníka do obce Tajanov. Na křižovatce se silnicí II. třídy se dáte doprava a pokračujete dále až k místu se vzrostlým smrkem, kde začíná cyklostezka pod velhartickým hradem (č. 2091). Ta vás přivede až do Velhartic. Zde se vydáte spojovací úzkou silnicí směrem na Nemilkov, odkud pokračujete dlouhým sjezdem po silnici až do obce Úloh a Běšiny. V Běšinech odbočíte doprava ke kostelu a vydáte se po cyklostezce č. 38 do kopce na Hubenov a dále do Klatov. (V úseku Běšiny - Vrhaveč můžete také jet po silnici I. třídy - tato varianta je zcela nenáročná, ale také méně bezpečná.)

Charakteristika cesty: Trasa je vedena po cyklostezkách a málo frekventovaných silnicích II. třídy, v úseku Malonice - Tajanov po zpevněné polní cestě.

Zajímavosti v okolí trasy:

Velhartice: gotický hrad ze 14. stol na skalnatém ostrohu nad řekou Ostružnou s evropským unikátem - velkým kamenným mostem (možnost prohlídky).
Text : Informační centrum Klatovy, www.klatovy.cz/icklatovy