Čestní občané města Klatovy

Seznam čestných občanů města Klatovy


Jméno, titul
udělení
1. Heliodor Truska oficiál ministerstva vnitra ve Vídni 17. 4. 1852
2. František Palacký historik, politik a spisovatel 17. 5. 1861
3. Ladislav Rieger politik, poslanec Říšského sněmu 17. 5. 1861
4. Jan Valerián Jirsík českobudějovický biskup 5. 7. 1862
5. František Tonner superior 19. 7. 1865
6. hrabě Richard Belcredi státní ministr 9. 12. 1865
7. kníže Bedřich Schwarzenberg kardinál 6. 4. 1867
8. Jan Adolf Schwarzenberg krumlovský vévoda 6. 4. 1867
9. Jiří Lobkovicz kníže 6. 4. 1867
10. Jindřich Jaroslav Clam-Martinic hrabě 6. 4. 1867
11. Lev Thun z Hohensteinu hrabě 6. 4. 1867
12. Eugen Černín z Chudenic hrabě 6. 4. 1867
13. Jaromír Černín z Chudenic hrabě 6. 4. 1867
14. Karel Kolowrat-Krakowský hrabě 6. 4. 1867
15. Václav Seidl soudní adjunkt a poslanec 15. 5. 1867
16. hrabě František Mercandin tajný rada, zakladatel parku v KT 30. . 1875
17. hrabě Eduard Taaffe ministerský předseda srpen 1880
18. rytíř Emanuel z Forstenů notář a poslanec 10. 10.1880
19. Karel Stehlík z Čeňkova rytíř 10. 10. 1880
20. Josef Podstatný ředitel gymnázia 1889
21. Václav Sedláček advokát 19. 5. 1894
22. Karel Kramář ministerský předseda 27. 12. 1910
23. Alois Rašín ministr financí 1. 7. 1918
24. Alois Jirásek prozaik, dramatik a politik 1. 7. 1918
25. T. G. Masaryk prezident Československé republiky 8. 11. 1918
26. Antonín Schauer advokát 1. 1. 1924
27. Karel Hostaš právník, starosta města Klatovy
1. 1. 1924
28. Jindřich Vančura profesor, historik a překladatel 4. 9. 1925
29. Lubor Niederle archeolog a etnolog 4. 9. 1925
30. Josef Klička profesor konzervatoře 4. 9. 1925
31. Ferdinand Vaněk středoškolský profesor a malíř 4. 9. 1925
32. Josef Drozda vůdce vídeňských Čechů 4. 9. 1925
33. Edvard Beneš prezident Československé republiky 14. 2. 1936
34. František Machník ministr národní obrany a poslanec 25. 2. 1938
35. Jiří Bílek notář,propagátor vážné hudby, dirigent 25. 1. 1999
36. František Wiendl stavitel, projektant, bojovník proti nacismu i komunismu 4. 11. 2008
37. Jiří Suchý významný představitel české kultury 9. 10. 2018