KLATOVY A OKOLÍ : KLATOVSKÁ POUŤ 2018 - PODROBNÝ PŘEHLED

Czech • Deutsch • English

Klatovská pouť 2018 - podrobný přehled

Čtvrtek 5. července

15:00 - 22:00 POUŤOVÉ ATRAKCE | Erbenovo náměstí
18:00 - 18:45 MFF KLATOVY 2018 | vystoupení v hotelu Rozvoj Klatovy (folklorní soubor Kelmiküla z Estonska a Nuestras Raíces z Argentiny)

Pátek 6. července

10:30 – 11:00 MFF KLATOVY 2018 - vystoupení v Penzionu Pod Hůrkou (folklorní soubor Kysučan ze Slovenska)
10:30 – 11:00 MFF - vystoupení v Újezdci v Domově pro seniory (folklorní soubor Mystkowianie z Polska)
16:00 – 16:20 MFF - Kolonáda v rytmu Argentiny (Nuestras Raíces z Argentiny)
17:00 – 17:20 MFF - Kolonáda v rytmu Estonska (folklorní soubor Kelmiküla z Estonska)
18:00 POUTNÍ MŠE SVATÁ | kaple Zjevení Panny Marie -CHALOUPKA, hlavní celebrant J.M. Filip Zdeněk Lobkowicz Opraem, opat tepelské kanonie
20:30 – 22:30 MFF - Friška Popfolklorní! Speciální host pátečního večera. Čeká vás netradiční spojení lidové písně s hvězdou české populární hudby VOXELem.
12:00 – 20:00 STAROČESKÝ JARMARK | náměstí Míru
15:00 – 01:00 POUŤOVÉ ATRAKCE | Erbenovo náměstí

Sobota 7. července

8:00 – 20:00 STAROČESKÝ JARMARK | náměstí Míru
8:00 – 17:00 MOTORISTICKÁ POUŤ V AUTO NEJDL A BURGER
FESTIVAL
- skákací hrady, skluzavky, elektroautíčka, soutěže
Představení automobilových novinek. Testovací jízdy novými vozy. Vystoupení tanečních skupin a folklorního festivalu.
9:00 – 20:00 POUŤOVÉ STÁNKY | Plánická ulice
9:00 – 10:30 SKALANKA - koncert dechové hudby náměstí Míru
9:30 – 24:00 MFF KLATOVY 2018
9:30 – 10:30 MFF - Slavnostní přijetí zástupců zúčastněných souborů starostou města na radnici
11:00 – 11:30 MFF - vystoupení v areálu Auto Nejdl Klatovy (Dětský folklorní soubor Šumavánek z Klatov)
11:00 – 11:40 MFF - Když muzika pěkně hraje, program lidových muzik na náměstí (CM Friška a lidová muzika FS Kysučan)
13:00 – 13:30 MFF - vystoupení v areálu Auto Nejdl Klatovy (folklorní soubor Mystkowianie z Polska)
13:30 – 14:30 MFF - V jednom kole s Českým rozhlasem Plzeň, pořad moderují Vladimír Šťovíček a Pavel Bouda z ČRo Plzeň (folklorní soubor Kysučan ze Slovenska a Nuestras Raíces z Argentiny)
15:30 – 16:30 MFF - Folklor bez hranic (Dětský folklorní soubor Šumavánek z Klatov a folklorní soubor Kelmiküla z Estonska)
17:30 – 18:30 MFF - Dostaveníčko pod Černou věží, pořad na hlavním pódiu na náměstí (Národopisný spolek Pálava z Mikulova a Folklorní soubor Šumava z Klatov)
20:00 – 22:30 MFF - Festivalový galaprogram „Klatovy 2018, vyvrcholení MFF Klatovy 2018 (po slavnostním zahájení vystoupí všechny zúčastněné soubory)
22:45 – 24:00 MFF - slovenská skupina tanečního humoru Všetečníci. Speciální host sobotního večera. Skupina se věnuje netradičnímu zpracování scénického folkloru v duchu „čím vtipnější, tím vtipnější“, humor, parodie a nadsázka jsou hlavními atributy jejich vystoupení.
10:00 – 22:00 KLATOVSKÁ POUŤOVÁ HELIGONKA
Tradiční setkání heligonkářů a kapel v letním kině
10:00 – 10:30 DUO HELIGONKY ŠPEDLOVI
10:45 – 12:00 JIŘÍ HOMOLKA
13:00 – 13:45 BOHUSLAV JEŽEK + HOUSLISTKA JANA HOKOVSKÁ
13:45 – 14:30 ONDŘEJ ŘÍMEK
15:00 – 16:30 ČUPR BABY
17:00 – 19:00 STAROPRAŽŠTÍ PARDÁLOVÉ
19:30 – 22:00 OBŠUKA
10:00 – 01:00 POUŤOVÉ ATRAKCE | Erbenovo náměstí
11:00 333 let od MARIÁNSKÉHO ZÁZRAKU v Klatovech, komentovaná prohlídka i v prostorách krypty - Mgr. Lukáš Kopecký. Arciděkanský kostel Narození Panny Marie
14:00 MODLITBA SVATÉHO RŮŽENCE, modlitbu vede společenství Mariánské legie, arciděkanský kostel Narození Panny Marie
15:00 POUTNÍ MŠE SVATÁ MŠE SVATÁ hlavní celebrant: P. Cyril Vojtěch Kodet, Th.D., O.Carm. Průvod městem s obrazem Panny Marie Klatovské

Neděle 8. července

8:00 – 17:00 STAROČESKÝ JARMARK | náměstí Míru
9:00 – 19:00 POUŤOVÉ STÁNKY | Plánická ulice
9:00 – 10:00 ÚHLAVANKA | koncert dechové hudby, náměstí Míru
10:00 POUTNÍ MŠE SVATÁ - hlavní celebrant Mons. Josef Žák, spirituál arcibiskupského semináře v Praze, arciděkanský kostel Narození Panny Marie
10:00 – 24:00 POUŤOVÉ ATRAKCE | Erbenovo náměstí


10:00 – 16:00 KLATOVSKÁ POUŤOVÁ HELIGONKA - Tradiční setkání heligonkářů a kapel v letním kině
10:00 – 12:00 ŠTREKA PPOSPO - První přespolní originální staropražský pouťový orchestr
13:00 – 14:00 KŮROVCI
14:30 – 16:00 TOULAVÁ KAPELA
10:30 – 14:30 MFF KLATOVY 2018
10:30 – 11:30 MFF - Průvod městem, (začátek u Sokolovny, průvod dále bude pokračovat Plzeňskou a Pražskou ulicí, skončí na klatovském náměstí)
12:00 – 13:30 Roztančené klatovské náměstí, vystoupení na náměstí (Národopisný spolek Pálava z Mikulova, folklorní soubor Mystkowianie z Polska a folklorní soubor Kysučan ze Slovenska)
13:45 – 14:30 Naši hosté se loučí, poslední setkání s lidovými písněmi a tanci na letošním festivalu, hlavní pódium na náměstí (Nuestras Raíces z Argentiny a folklorní soubor Kelmiküla z Estonska)
15:00 – 16:30 EXTRA BAND REVIVAL | náměstí Míru

OSTATNÍ AKCE A VÝSTAVY

16. 6. – 24. 9. PASK | výstava prací studentů Střední umělecko- průmyslové školy sklářské ze Železného Brodu.
30. 6. – 8. 7. ŠACHOVÝ TURNAJ „O POHÁR MĚSTA KLATOV 2017“ | 26. ročník mezinárodního šachového festivalu. KD.
6. 7. – 7. 7. VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA | pátek - 13:00 –18:00, sobota - 8:00 – 14:00, areál „Na Pazderně“
23. 6. – 8. 7. VÝSTAVA KLATOVSKÝCH KARAFIÁTŮ
Výstavní zahrada proti muzeu, otevřeno denně 9 - 17 hod.
21. 6. – 15. 7. SPOLEČNÉ CESTY 6 | výstava umělců ve spolupráci s partnerským městem Cham. Kostel sv. Vavřince, Klatovy

Dopravní omezení - informace MěÚ KT

Vážení občané města!

V souvislosti s pořádáním klatovské poutě si Vám dovolujeme podat podrobnější informace o dopravních opatřeních. V zájmu zajištění větší bezpečnosti návštěvníků poutě dojde od pátku 06.07.2018 k uzavření průjezdu vozidel přes náměstí Míru a od soboty 07.07.2018 k uzavření křižovatky ulic Plánická, Jiráskova, Komenského („u hradeb“) a celé Plánické ulice. K uzavření vjezdu na náměstí Míru od Pražské i Jiráskovy ulice dojde od pátku 06.07.2018 - 01:00 hodin do neděle 08.07.2018 cca do 22:00 hodin. Na náměstí bude umožněn vjezd prodejcům na trhu a pořadatelům a hostům akce za stanovených podmínek zejména časových. Pro autobusy Městské hromadné dopravy bude zřízena náhradní zastávka v Podbranské ulici. Z důvodu umožnění vjezdu do historického centra mimo náměstí pro osoby s trvalým pobytem, sídlem firmy nebo provozovny bude zákaz vjezdu umístěn až u náměstí za křižovatkou s ulicí Křížová.

Od soboty 07.07.2018 – 01:00 hodin do neděle 08.07.2018 cca do 23:00 hodin bude pro veškerý provoz uzavřena Plánická ulice, a to od náměstí Míru až po Suvorovovu ulici. Všechny ulice přilehlé k Plánické ulici v celé délce, kromě ulice k hotelu Rozvoj, budou slepé. Objízdná trasa ve směru na Plánici bude vedena ulicemi: Plzeňská, Tyršova, Puškinova, U Čedíku, Plánická.

Po dobu uzavření průjezdu přes náměstí Míru, tj. od pátku 06.07.2018 12:00 hodin do neděle 08.07.2018 do 24:00 hodin bude pro linky MHD č. 1, 2 a 4 zřízena náhradní zastávka v ulici Podbranská pro oba směry. Trasa linek č. 2 a 4 povede ulicí Vídeňská, Puškinova, Národních mučedníků, Studentská, Suvorovova, Plánická a zpět po stejné trase. Trasa linky č. 1 povede ulicemi Vídeňská, 5. května do Lub a zpět po stejné trase.

U linkových autobusů bude autobusová zastávka z Plánické ulice přemístěna do Studentské ulice do prostoru stávající zastávky MHD.

Touto cestou bychom chtěli požádat obyvatele města Klatov, zvláště ty, kterých se přijatá opatření bezprostředně dotknou jak uzavírkami silnic, tak např. hlukem, který jistěs poutí souvisí, o trpělivost a shovívavost.

Hospodářský odbor MěÚ Klatovy