Stehlík, Ladislav

Stehlík, Ladislav

26. 6. 1908 – 11.9.1987

 

český básník a prozaik. Lyrik a impresionista, ve svých verších (Kvetoucí trnka, Dávno již dozněly cepy, Vratečín, Ticho v oranicích) i prózách (Země zamyšlená) je spjat s jihočeskou krajinou. Autor knih pro mládež a vzpomínkových črt Slunce v olivách.     

 

Na dlouhou řadu let zakotvil v Myslívě jako vesnický učitel. Vlastivědný i básnicky citový cestopis Země zamyšlená impresionisticky zaznamenává atmosféru krajiny a je doplněn o kvalitní perokresby.

Text : Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, www.muzeum.klatovynet.cz