Uzavírka mostu na výjezdu z Klatov na Plzeň - I/27 Klatovy, most ev. č. 27-094, výměna elastomerových ložisek.

Od dnešního dne až do 31. 10. 2021 probíhá na silnici I/27 (ulice Plzeňská) na výjezdu z města Klatovy úplná uzavírka komunikace, a to kvůli provádění stavebních prací.
Během stavebních úprav na mostě dojde ke kompletní výměně elastomerových ložisek a zřízení nových opěrných úhlových zídek. V rámci akce bude také opravena protikorozní ochrana mostu.
Po dobu trvání kompletní uzavírky musejí řidiči využít obousměrné objízdné trasy po komunikacích I/22, II/185 a II/186.
Objízdná trasa vedená obousměrně: od křiž. I/27 (ul. Plzeňská) x II/186 (ul. Štěpánovická) směr Tajanov - po křiž. II/186 x II/185 (ul. Dr. Sedláka) směr Kal – po křiž. II/185 x I/22 směr Beňovy – po křiž. I/22 (ul. Domažlická) x I/27 (ul. Tyršova) v obci Klatovy – po I/27 (ul. Plzeňská) – po křiž. I/27 x II/186(ul. Dobrovského) – po křiž. I/27 x II/191 (ul. K letišti) – po křiž. I/27 x III/11766 směr Točník.
Jednoduše řečeno, jedna objízdná trasa přes průmyslovou zónu Pod Borem a druhá přes Točník :-).
Pro Ředitelství silnic a dálnic provádí stavební úpravy na mostě společnost Cirmon s.r.o.