Předání maturitních vysvědčení na klatovské radnici

Klatovy 26. května 2023 – Jako každý rok, tak i letos se v reprezentativních prostorách klatovské radnice sešli studenti Gymnázia Jaroslava Vrchlického v Klatovech, aby převzali z rukou pana starosty Rudolfa Salvetra, ředitele gymnázia pana Václava Vogeltanze a svých třídních učitelek maturitní vysvědčení.