Český červený kříž ve spolupráci s městem Klatovy ocenil bezpříspěvkové dárce krve🩸

V pondělí 16. října 2023 se v Refektáři jezuitské koleje uskutečnilo slavnostní ocenění více než 80 bezpříspěvkových dárců krve za 40, 20 a 10 bezplatných odběrů 💉. Za dobrovolné dárcovství nejcennější tekutiny a nezištnou pomoc svým spoluobčanům všem přítomným poděkoval starosta města Rudolf Salvetr a místostarosta Martin Kříž.