Pozvánka na slavnostní zahájení výstavy návrhů předložených v architektonické soutěži na rekonstrukci objektu „jezuitský seminář - Josefinum”

Návrhy budou veřejnosti k dispozici k shlédnutí a prostudování v hlavní chodbě jezuitské koleje v Klatovech.
Slavnostní zahájení proběhne v úterý 2.4.2024 od 16:00 hodin za účasti architektů vítězného týmu (hlavní chodba jez. koleje). Poté bude od 16:45 hod. v refektáři jez. koleje následovat prezentace vítězného návrhu týmu.