2016: PROJEKT „ PŘÍSTAVBA ZÁKLADNY SDH KLATOVY – LUBY“ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2016: PROJEKT „ PŘÍSTAVBA ZÁKLADNY SDH KLATOVY – LUBY“
Cesta: Titulní stránka > Dotace přijaté > Programy EU > Schválené žádosti

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2016: Projekt „ Přístavba základny SDH Klatovy – Luby“

Město Klatovy podalo v červenci 2016 žádost o dotaci z 36. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020, prioritní osy 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle SC 1.3.: Zvýšení připravenosti k řešení rizik a katastrof.

Dotace byla městu přidělena.

Předpokládané celkové náklady projektu činí 11 612 030 Kč vč. DPH. Z toho způsobilé výdaje činí 11 265 100 Kč a podíl dotace na celkových způsobilých výdajích činí 90 % , což je 10 138 590 Kč.

Projekt řeší stavební úpravy a úpravy vnitřních a vnějších prostor hasičské zbrojnice za účelem zvýšení odolnosti zbrojnice (stanice základních složek IZS) vůči účinkům mimořádné události tak, aby byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd SDH Luby k mimořádné události.

Předpokládané zahájení realizace stavebních prací proběhne od května 2017 do března 2018.

Dokončené dílo bude označeno pamětní deskou v souladu s pravidly pro publicitu IROP.

IROP 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ