Rozmístění velkoobjemových kontejnerů – podzim 2021

Město Klatovy upozorňuje občany města na rozmístění velkoobjemových kontejnerů (VOK) v období od 3.10.2021 do 23.10.2021 na území města a v integrovaných obcích na označených stanovištích dle níže uvedeného rozpisu.

Velkoobjemové kontejnery jsou určeny pro odkládání objemných odpadů vznikajících občanů města a integrovaných obcí při podzimním úklidu. Objemný odpad je složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nemůže být odkládána do sběrných nádob na směsný odpad (nábytek, koberce,…).

Žádáme občany, aby do velkoobjemových kontejnerů neodkládali nebezpečné odpady nebo výrobky zpětného odběru (jako jsou např. lednice, mrazáky, televizory, monitory, zářivky, plechovky od barev, akumulátory, odpady a obaly znečištěné ropnými látkami), směsný komunální odpad, popel a biologicky rozložitelný odpad (dále jen „bioodpad“).

Pro ukládání odpadů je samozřejmě možné využít i služeb sběrného dvora v ulici Dr. Sedláka s následující provozní dobou:

 

Období:

Pondělí – pátek 

Sobota 

Neděle 

duben – říjen

12:00 – 19:00 

14:00 – 19:00 

14:00 – 20:00

listopad - březen

11:00 – 18:00 

11:00 – 17:00 

14:00 – 17:00 

 

Termín přistavení VOK pro jednotlivá stanoviště

3.10.2021 – 9.10.2021

10.10.2021 – 16.10.2021

17.10.2021 – 23.10.2021

·   Lidická

·   Sídliště Plánická BMX

·   Procházkova – fotbalové hřiště (2 ks)

·   Zahrádky za fotbalovým hřištěm

·   Voříškova

·   Kounicova

·   Cibulkova  – Flaga s.r.o. (2 ks)

·   Domažlické předměstí

·   Pod nemocnicí

·   Horažďovické předměstí

·   Zahrádky v Podhůrčí

·   Havlíčkova

 

·  Luby – u jezu

·  Luby – Silnice a.s.

·  Luby – sídliště

·  Sobětice

·  Štěpánovice

·  Zahrádky Štěpánovice- vlevo

·  Zahrádky Markyta (2 ks)

·  Točník (2 ks)

·  Otín

·  Vícenice

·  Dehtín

·  Čínov

·  Chaloupky

·  Zahrádky k letišti

·  Zahrádky Plánické předměstí

·   Tajanov

·   Zahrádky za Lázněmi

·   Kal

·   Beňovy

·   Tupadly

·   Drslavice

·   Věckovice

·   Kydliny (2 ks)

·   Habartice

·   Vítkovice

·   Pihovice

·   Křištín

·   Střeziměř

·   Dobrá Voda

·   Lažánky, Kosmáčov

 

Ing. Michael Skrbek, jednatel

Pošumavská odpadová, s.r.o.