OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2017 O NOČNÍM KLIDU | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2017 O NOČNÍM KLIDU

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška města Klatov č. 2/2017 o nočním klidu


Zastupitelstvo města Klatov se na svém zasedání dne 28.03.2017 usnesením č. 21/XIII usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Předmět

 

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší než stanoví zákon nebo žádnou.

 

Čl. 2

Doba nočního klidu

 

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.[1]

 

Čl. 3

Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou

 

1) Doba nočního klidu se nevymezuje:

 1. v noci z 30. dubna na 1. května;

 2. v noci z 31. prosince na 1. ledna;

 3. v době konání Klatovské pouti a Mezinárodního folklorního festivalu.

2) Doba nočního klidu se vymezuje:

 1. od 24:00 h 21. dubna 2017 do 06:00 h 22. dubna 2017 z důvodu konání akce Rallye Šumava Klatovy a Historic Vltava Rallye;

 2. od 24:00 h 27. května 2017 do 06:00 h 28. května 2017 z důvodu konání akce Author Král Šumavy;

 3. od 24:00 h 2. června 2017 do 06:00 h 3. června 2017 a od 24:00 h 3. června 2017 do 06:00 h 4. června z důvodu konání akce Klatovské pivní slavnosti;

 4. od 24:00 h 24. června 2017 do 06:00 h 25. června 2017 z důvodu konání akce Rock ´n´ beer music festival (stadion TJ Sokol Klatovy);

 5. od 24:00 h 1. července 2017 do 06:00 h 2. července 2017 z důvodu konání koncertu v kempu Lázně;

 6. od 24:00 h 15. července 2017 do 06:00 h 16. července 2017 z důvodu konání akce Open Air Lázně;

 7. od 24:00 h 22. července 2017 do 06:00 h 23. července 2017 z důvodu konání koncertu v kempu Lázně;

 8. od 24:00 h 1. září 2017 do 06:00 h 2. září 2017 z důvodu konání koncertu v kempu Lázně.

 

3) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 1 pís. c) této obecně závazné vyhlášky bude zveřejněna městským úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání.

 

Čl. 4

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

 

 

Mgr. Rudolf Salvetr v.r.

starosta města

 

 

Ing. Václav Chroust v.r.

místostarosta města

 

Ing. Martin Kříž v.r.

místostarosta města                                  

 


 

 

[1] dle ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, platí, že: „Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.“

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ