INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH PRACÍCH NA KOMUNIKACÍCH A SOUVISEJÍCÍCH OBJÍZDNÝCH TRASÁCH V MĚSÍCI ZÁŘÍ 2018 | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH PRACÍCH NA KOMUNIKACÍCH A SOUVISEJÍCÍCH OBJÍZDNÝCH TRASÁCH V MĚSÍCI ZÁŘÍ 2018
Cesta: Titulní stránka > Doprava a komunikace > Stavby a objížďky

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách v měsíci září 2018

„Oprava povrchu chodníků Tyršova ulice“ - oprava povrchu chodníků v úseku Domažlická-Podbranská oboustranně.

Termín provedení: do 23.09.2018.

V úseku Podbranská-Domažlická je zaveden jednosměrný provoz ve směru od Horažďovic. Ve směru od Plzně vede objízdná trasa ulicemi Domažlická-V Řekách-Vrbova-Tyršova.

„Stezka pro pěší a cyklisty v Soběticích“ – spoluinvestoři akce město Klatovy a Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Celoplošná oprava povrchu silnice I/22 v úseku od okružní křižovatky po odbočku MK na Luby. Výstavba stezky pro pěší a cyklisty, chodníku, propojovací komunikace, vozovky a chodníku od silnice I/22 po konec zástavby ve směru na Luby, dešťové kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení, přeložky plynovodu.

Termín provedení: 16.08.-28.10.2018.

Výstavba objektů podél silnice I/22 a rekonstrukce vlastní silnice I. třídy bude provedena za částečného omezení provozu, který bude řízen semafory.

Výstavba chodníku, vodovodu a rekonstrukce místní komunikace na Luby si vyžádá v určitém období úplnou uzavírku provozu. O postupu prací a uzavírkách budou občané informováni.

„Oprava povrchu komunikace od silnice I/27 po ulici Pod Výhořicí (kolem pekárny) v Lubech“.

Celoplošná oprava vozovky a chodníků, pokládka veřejného osvětlení v ulici kolem pekárny.

Termín provedení: 15.08.-16.09.2018.

Stavba je prováděna po částech za úplné uzavírky. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem je zabezpečen. Příjezd bude umožněn po domluvě se zhotovitelem stavby.

„Oprava povrchu vozovky a dvou parkovacích ploch v části Nerudovy ulice“ – celoplošná oprava povrchu v úseku Máchova ul. - křižovatka před čp. 607.

Termín provedení: tři týdny během měsíce září a října

Stavba se provede za úplné uzavírky opravovaného úseku.


U všech akcí je doba výstavby uvedena orientačně, termíny dokončení jsou uvedeny v případě, že se nevyskytnou nepředvídatelné okolnosti, např. problémy v podloží, kolize se sítěmi, apod.

Technické služby města Klatov a Šumavské vodovody a kanalizace a. s. realizují průběžnou drobnou opravu poškozených uličních vpustí, vodovodních hrnečků a výtluků na komunikacích.

Další drobné akce na inženýrských sítích provádí soukromí investoři.

Podrobnější informace o prováděných akcích Vám sdělí p. František Kocfelda, tel. 376 347 234, mail fkocfelda@mukt.cz nebo Bc. Luboš Broukal, tel. 376 347 230, mail lbroukal@mukt.cz.

Vážení občané,
děkujeme za pochopení, se kterým přijímáte tato nutná dopravní omezení.

 František Kocfelda, vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ