2016: PROJEKT „REKONSTRUKCE TECHNOLOGIE CHLAZENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V KLATOVECH“ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2016: PROJEKT „REKONSTRUKCE TECHNOLOGIE CHLAZENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V KLATOVECH“
Cesta: Titulní stránka > Dotace přijaté > Programy EU > Schválené žádosti

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2016: Projekt „Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu v Klatovech“

Město Klatovy podalo v březnu 2016 žádost o dotaci z 18. Výzvy Operačního programu životního prostředí pro období 2014 - 2020, prioritní osy 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, specifický cíl 3.5 – snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich zařízení.

V březnu 2017 byla městu schválena dotace v požadované výši. Celkové předpokládané náklady projektu činí 31.284.324,00 Kč vč. DPH. Z toho celkové způsobilé výdaje projektu činí 21.675.338,00 Kč a podíl na celkových způsobilých výdajích činí 80 %, což je 17.340.270,40 Kč.

Projekt řeší rekonstrukci technologie chlazení ledové plochy zimního stadionu v Klatovech, jehož hlavní prioritou je docílení snížení rizika vzniku environmentální havárie. Tohoto stavu bude dosaženo instalací nové technologie chlazení, která sníží riziko environmentální havárie o 85 % a množství používaného chladícího média v podobě čpavku (R-717) o 75 %.

Stavba bude realizována firmou, která vzejde z výběrového řízení.

Realizace rekonstrukce započne v dubnu 2018 a bude ukončena v srpnu 2018.

Dokončené dílo bude označeno pamětní deskou v souladu s pravidly OPŽP.

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ