2017: PROJEKT „SMÍŠENÉ STEZKY PRO CHODCE A CYKLISTY V MERCANDINOVÝCH SADECH“ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2017: PROJEKT „SMÍŠENÉ STEZKY PRO CHODCE A CYKLISTY V MERCANDINOVÝCH SADECH“

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2017: Projekt „Smíšené stezky pro chodce a cyklisty v Mercandinových sadech“

IROP 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

Město Klatovy podalo v dubnu 2016 žádost o dotaci do 18. výzvy „Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy“ z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony; specifického cíle 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy.

Žádost o dotaci byla městu schválena.

Předpokládané celkové náklady projektu činí dle žádosti 12.558.822 Kč vč. DPH. Z toho způsobilé výdaje činí 2.138.094 Kč a podíl dotace na celkových způsobilých výdajích je 1.924.284,60 Kč, tj. 90 %.

Předmětem žádosti o dotaci je rekonstrukce, modernizace a výstavba společných stezek pro chodce a cyklisty v Mercandinových sadech v Klatovech, které budou sloužit k cyklodopravě a k rekreačním účelům. Cílem projektu je zvýšení komfortu a zejména bezpečnosti provozu pro pěší a cyklisty. Tento záměr je součástí druhé etapy obnovy historického parku.

V rámci projektu jsou vybudovány kamenná dlažba – promenáda cca 331 m2, mlatové pěšiny cca 635 m (2.210 m2), cyklostezky živičné 438 m (1.239 m2), fontána před kolonádou cca 20 m, osvětlení (41 stožárových svítidel a doplňkové osvětlení) a mobiliář (lavičky, odpadkové koše, cyklostojany). Plocha obnoveného trávníku je 19.100 m2 a plocha trávníku s automatickou závlahou je 2.850 m2.

Realizace projektu je stanovena od srpna 2016 do června 2017. Stavbu realizuje na základě výběrového řízení firma ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.

Dílo je označeno plakátem o velikosti A3 v souladu s pravidly pro publicitu IROP.

Projekt „Smíšené stezky pro chodce a cyklisty v Mercandinových sadech“ je spolufinancován Evropskou unií.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ