OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KLATOV Č. 3/2017, KTEROU SE MĚNÍ VYHLÁŠKA Č. 2/2017, O NOČNÍM KLIDU | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KLATOV Č. 3/2017, KTEROU SE MĚNÍ VYHLÁŠKA Č. 2/2017, O NOČNÍM KLIDU

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Obecně závazná vyhláška města Klatov č. 3/2017, kterou se mění vyhláška č. 2/2017, o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška města Klatov č. 3/2017, kterou se mění vyhláška č. 2/2017, o nočním klidu

Zastupitelstvo města Klatov se na svém zasedání dne 27.6.2017 usnesením č. 22/VIII usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:Čl. 1
Změna obecně závazné vyhlášky č. 2/2017, o nočním klidu

(1) Čl. 3 odst. 2 se nahrazuje tímto novým zněním:

„2) Doba nočního klidu se vymezuje:
a) od 24:00 h 1. července 2017 do 06:00 h 2. července 2017 z důvodu konání koncertu v kempu Lázně;
b) od 24:00 h 15. července 2017 do 06:00 h 16. července 2017 z důvodu konání akce Open Air Lázně;
c) od 24:00 h 21. července 2017 do 06:00 h 22. července 2017 z důvodu konání hudebního vystoupení v Hudební zahradě Bistra Vlaštovka;
d) od 24:00 h 22. července 2017 do 06:00 h 23. července 2017 z důvodu konání koncertu v kempu Lázně;
e) od 24:00 h 4. srpna 2017 do 06:00 h 5. srpna 2017 z důvodu konání hudebního vystoupení v Hudební zahradě Bistra Vlaštovka;
f) od 24:00 h 1. září 2017 do 06:00 h 2. září 2017 z důvodu konání koncertu v kempu Lázně a hudebního vystoupení v Hudební zahradě Bistra Vlaštovka;
g) od 24:00 h 8. září 2017 do 06:00 h 9. září 2017 z důvodu konání hudebního vystoupení v Hudební zahradě Bistra Vlaštovka;
h) od 24:00 h 15. září 2017 do 06:00 h 16. září 2017 z důvodu konání hudebního vystoupení v Hudební zahradě Bistra Vlaštovka.
i) od 24:00 h 16. září 2017 do 06:00 h 17. září 2017 z důvodu konání koncertu v kempu Lázně.“

(2) Ostatní ustanovení vyhlášky zůstávají beze změn.

Čl. 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
   
Mgr. Rudolf Salvetr 

starosta města

 

Ing. Václav Chroust         

místostarosta města

 

Ing. Martin Kříž

místostarosta města

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ