2017: PROJEKT „REVITALIZACE ZELENĚ – MĚSTSKÝ HŘBITOV V KLATOVECH“ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2017: PROJEKT „REVITALIZACE ZELENĚ – MĚSTSKÝ HŘBITOV V KLATOVECH“
Cesta: Titulní stránka > Dotace přijaté > Programy EU > Schválené žádosti

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2017: Projekt „Revitalizace zeleně – městský hřbitov v Klatovech“

Město Klatovy podalo v říjnu 2016 žádost o dotaci do 33. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, prioritní osy 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifického cíle 4.4: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech.

V březnu 2017 byla městu žádost o dotaci schválena.

Předpokládané celkové náklady projektu činí 1.942.361,67 Kč vč. DPH. Z toho celkové způsobilé výdaje činí 1.807.579,77 Kč a podíl dotace na celkových způsobilých výdajích je 1.084.547,86 Kč, tj. 60 %.

Předmětem projektu je komplexní revitalizace zeleně na městském hřbitově v Klatovech. V rámci realizace projektu bude provedeno kácení vzrostlých neperspektivních silně poškozených či odumírajících dřevin, dále odstranění menších neperspektivních dřevin, zvláště prosychajících a odumírajících jehličnanů. Rovněž bude provedena výsadba nových dřevin a také budou odborně ošetřeny stávající dřeviny s dlouhodobou perspektivou funkčního setrvání na stanovišti.

Projekt bude realizován firmou na základě výběrového řízení.

Realizace je stanovena od října 2017 do prosince 2018.

Dílo bude označeno plakátem o velikosti A3 v souladu s pravidly pro publicitu OPŽP.

Projekt „Revitalizace zeleně – městský hřbitov v Klatovech“ je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

OPŽP 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ