2017: PROJEKT „OBNOVA ALEJE KŘÍŽOVÁ CESTA, MĚSTO KLATOVY“ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2017: PROJEKT „OBNOVA ALEJE KŘÍŽOVÁ CESTA, MĚSTO KLATOVY“
Cesta: Titulní stránka > Dotace přijaté > Programy EU > Schválené žádosti

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2017: Projekt „Obnova aleje Křížová cesta, město Klatovy“

Město Klatovy podalo v říjnu 2016 žádost o dotaci do 33. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, prioritní osy 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifického cíle 4.4: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech.

V březnu 2017 byla městu žádost o dotaci schválena.

Předpokládané celkové náklady projektu činí 642.599,60 Kč vč. DPH. Z toho celkové způsobilé výdaje činí 561.892,60 Kč a podíl dotace na celkových způsobilých výdajích je 337.135,56 Kč, tj. 60 %.

Předmětem projektu je obnova aleje lemující Křížovou cestu na Křesťanském vrchu v Klatovech. V rámci realizace projektu bude provedeno kácení neperspektivních odumírajících a silně poškozených stromů nacházejících se ve spodní části aleje. Na místě vykácených stromů bude provedena výsadba stromů nových. Dále budou v rámci realizace projektu odborně ošetřeny stávající stromy s perspektivou dalšího setrvání na místě.

Projekt bude realizován firmou na základě výběrového řízení.

Realizace je stanovena od října 2017 do prosince 2020.

Dílo bude označeno plakátem o velikosti A3 v souladu s pravidly pro publicitu OPŽP.

Projekt „Obnova aleje Křížová cesta, město Klatovy“ je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

IROP 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ