2017: PROJEKT „STAVEBNÍ ÚPRAVY TECHNOLOGIE SCZT POD HŮRKOU, KLATOVY – II. ETAPA“ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2017: PROJEKT „STAVEBNÍ ÚPRAVY TECHNOLOGIE SCZT POD HŮRKOU, KLATOVY – II. ETAPA“
Cesta: Titulní stránka > Dotace přijaté > Programy EU > Schválené žádosti

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2017: Projekt „Stavební úpravy technologie SCZT Pod Hůrkou, Klatovy – II. etapa“

Město Klatovy podalo v listopadu 2015 žádost o dotaci do 8. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, prioritní osy 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, specifického cíle 2.2: Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek.

Žádost o dotaci byla městu schválena v režimu de minimis v dubnu 2017 a v srpnu 2017 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Celkové náklady projektu činí 21.218.104,82 Kč vč. DPH. Z toho celkové způsobilé výdaje činí 17.535.623,82 Kč a poskytnutá podpora de minimis je ve výši 4.631.158,25 Kč.

Předmětem projektu je obnova SCZT na území sídliště Podhůrčí, Klatovy. Stavba zahrnuje rekonstrukci páteřních horkovodních rozvodů a přípojek části sídliště, zásobované v současné době předávací stanicí TUV a UT VS3. Jedná se celkem o 16 předávacích stanic, včetně úpravy vnitřních prostor, přípojky horkovodu a páteřní rozvody horkovodu z předvolovaného potrubí. Cílem projektu je snížení emisí znečišťujících látek na stacionárním zdroji.

Realizace projektu je stanovena od května 2017 do května 2018. Stavbu realizují na základě výběrového řízení TENZA, a.s. a ASTON-služby v ekologii, s.r.o.

Dílo je označeno plakátem o velikosti A3 v souladu s pravidly pro publicitu OPŽP.

Projekt „Stavební úpravy technologie SCZT Pod Hůrkou, Klatovy – II. etapa“ je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

IROP 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ