2017: PROJEKT „VRCHLICKÉHO SADY – OBNOVA HISTORICKÉHO PARKU“ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2017: PROJEKT „VRCHLICKÉHO SADY – OBNOVA HISTORICKÉHO PARKU“
Cesta: Titulní stránka > Dotace přijaté > Programy EU > Schválené žádosti

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2017: Projekt „Vrchlického sady – obnova historického parku“

Město Klatovy podalo v březnu 2017 žádost o dotaci do 56. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, prioritní osy 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifického cíle 4.4: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech.

 V červnu 2017 byla městu žádost o dotaci schválena a v září 2017 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Celkové předpokládané náklady projektu činí 10.289.013 Kč vč. DPH. Z toho celkové způsobilé výdaje činí 1.760.289 Kč a podíl dotace na celkových způsobilých výdajích je 1.056.173 Kč, tj. 60 %.

Předmětem projektu je komplexní obnova historického parku ve městě Klatovy. Projekt zahrnuje koncepční obnovu cestní sítě a zpevněných ploch, revitalizaci zeleně, realizaci osvětlení, osazení mobiliáře, realizaci dešťové kanalizace, vodovodní přípojky a automatizaci závlahového systému. V rámci realizace dojde k odstranění, ošetření a výsadbě dřevin, založení trávníků ve městě Klatovy včetně tříleté následné péče.

Fyzická realizace projektu je stanovena od 01.08.2017 do 31.05.2018. Stavbu realizuje na základě výběrového řízení firma Gardenline s. r. o.

Dílo je označeno plakátem o velikosti A3 v souladu s pravidly pro publicitu OPŽP.

Projekt „Vrchlického sady – obnova historického parku“ je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

IROP 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ