2017: PROJEKT „DOVYBAVENÍ SYSTÉMU ODDĚLENÉHO SBĚRU ODPADŮ PRO MĚSTO KLATOVY“ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2017: PROJEKT „DOVYBAVENÍ SYSTÉMU ODDĚLENÉHO SBĚRU ODPADŮ PRO MĚSTO KLATOVY“
Cesta: Titulní stránka > Dotace přijaté > Programy EU > Schválené žádosti

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2017: Projekt „Dovybavení systému odděleného sběru odpadů pro město Klatovy“

Město Klatovy podalo v listopadu 2016 žádost o dotaci do 41. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, prioritní osy 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, specifického cíle 3.2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů.

V červenci 2017 byla městu žádost o dotaci schválena a v září 2017 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Předpokládané celkové náklady projektu činí 4.145.460 Kč vč. DPH. Z toho celkové způsobilé výdaje činí 3.426.000 Kč a podíl dotace na celkových způsobilých výdajích je 2.912.100 Kč, tj. 85 %.

Předmětem projektu je pořízení a instalace podzemních a velkoobjemových kontejnerů jako doplnění systému odpadového hospodářství města Klatovy. Podzemní kontejnery o čtyřech nádobách budou umístěny Pod Hůrkou a v ulici Vaňkova. Velkoobjemové kontejnery (27 ks) budou umístěny na plochách ve vlastnictví města. Cílem projektu je zvýšení podílu materiálového a energetického využití odděleně sbíraných odpadů.

Projekt bude realizován firmou na základě výběrového řízení.

Fyzická realizace je plánovaná od ledna 2018 do července 2018.

Dílo bude označeno plakátem o velikosti A3 v souladu s pravidly pro publicitu OPŽP.

Projekt „Dovybavení systému odděleného sběru odpadů pro město Klatovy“ je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.


OPŽP - Fond soudržnosti 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ