2017: NÁKUP KOMPOSTÉRŮ A KONTEJNERŮ NA TEXTIL PRO MĚSTO KLATOVY | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2017: NÁKUP KOMPOSTÉRŮ A KONTEJNERŮ NA TEXTIL PRO MĚSTO KLATOVY
Cesta: Titulní stránka > Dotace přijaté > Programy EU > Schválené žádosti

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2017: Nákup kompostérů a kontejnerů na textil pro město Klatovy

Město Klatovy podalo v listopadu 2016 žádost o dotaci do 40. výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy PO 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, specifický cíl SC 3.1: Prevence vzniku odpadů.

Projekt spočívá v nákupu kompostérů a kontejnerů na textil pro obyvatele města Klatovy. Pořízeno bude celkem 500 ks kompostérů a 20 kontejnerů na textil. Cílem projektu je snížení podílu biologicky rozložitelného odpadu ve směsném komunálním odpadu.

Předpokládané náklady činí 2.020.700,00 Kč včetně DPH. Na základě vydání Registrace akce obdrželo Město Klatovy v srpnu 2017 příslib dotace ve výši 85 % z uznatelných nákladů, které činí 1.671.185,00 Kč.

Realizace projektu proběhne od září 2017 do února 2018.


OPŽP - Fond soudržnosti 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ