OSUDY ANEB ZNOVUNALEZENÍ OSTATKŮ POPRAVENÝCH VE SPÁLENÉM LESE V OBDOBÍ HEYDRICHIÁDY – IDENTIFIKACE 2 UREN

22.09.2017 OSUDY ANEB ZNOVUNALEZENÍ OSTATKŮ POPRAVENÝCH VE SPÁLENÉM LESE V OBDOBÍ HEYDRICHIÁDY – IDENTIFIKACE 2 UREN

  19. června 2017 jsme informovali veřejnost o nalezení 29 uren s ostatky obětí poprav ve Spáleném lese v období Heydrichiády. Po odkrytí pomníku „Obětem světové války“ na klatovském hřbitově se podařilo jednoznačně identifikovat 27 uren. Ve dvou případech jsme si nebyli zcela jisti a tak jsme požádali o spolupráci odborníky z Vysoké školy chemicko - technologické v Praze. Řešitelský tým pod vedením doc. Dr. Ing. Michala Ďuroviče využil vysoce specializovaných metod a podařilo se identifikovat jména popravených osob paní Marie Viktorové a pana Vojtěcha Hanžla.

Tímto bychom chtěli velice poděkovat celému týmu z Ústavu chemické technologie restaurování památek za skvěle odvedenou práci .