2017: PROJEKT „VODOVOD KLATOVY – TOČNÍK“ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2017: PROJEKT „VODOVOD KLATOVY – TOČNÍK“
Cesta: Titulní stránka > Dotace přijaté > Programy EU > Schválené žádosti

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2017: Projekt „Vodovod Klatovy – Točník“

OPŽP - Fond soudržnosti 

Město Klatovy podalo v lednu 2017 žádost o dotaci ze 43. Výzvy Operačního programu životního prostředí pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 - Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní, specifický cíl 1. 2 – Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství.

V červenci 2017 byla městu schválena dotace v požadované výši. Celkové předpokládané náklady projektu činí 25.483.898,17 Kč vč. DPH. Z toho celkové způsobilé výdaje projektu činí 20.895.274,18 Kč a podíl na celkových způsobilých výdajích činí 63,75 %, což je 13.320.737,29 Kč.

Projekt řeší výstavbu vodovodního přivaděče ze stávajícího vodovodního řadu Klatovy – Štěpánovice do obce Točník a vodovodních rozvodů v obci Točník včetně objektů na vodovodních řadech.
Stavba bude realizována firmou, která vzejde z výběrového řízení.
Realizace rekonstrukce započne v březnu 2018 a bude ukončena v dubnu 2020.
Dokončené dílo bude označeno pamětní deskou v souladu s pravidly OPŽP.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ