OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI OVÚP Č.J 7597/17/KA - JOSEF ČERNÝ DOLANY 2 - JOSEF HOLÝ DOLANY 131 - ANTONÍN STEINER NÝRSKO - JAN JANEČEK DOLANY 2 - JOSEF VALEČKA KLATOVY 90/III. - JOSEFA TRDLIČKOVÁ DOLANY 50 | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI OVÚP Č.J 7597/17/KA - JOSEF ČERNÝ DOLANY 2 - JOSEF HOLÝ DOLANY 131 - ANTONÍN STEINER NÝRSKO - JAN JANEČEK DOLANY 2 - JOSEF VALEČKA KLATOVY 90/III. - JOSEFA TRDLIČKOVÁ DOLANY 50

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Oznámení o uložení písemnosti OVÚP č.j 7597/17/ka - Josef Černý Dolany 2 - Josef Holý Dolany 131 - Antonín Steiner Nýrsko - Jan Janeček Dolany 2 - Josef Valečka Klatovy 90/III. - Josefa Trdličková Dolany 50

 

Městský úřad Klatovy                                                             Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

 

 

Spis. zn.:

OVÚP/2936/17/Ka

 

 

 

 

Č.j.:

OVÚP/7598/17/Ka

 

 

 

 

 

 

Vyřizuje::

I.Kamenová

 

Tel.:

376 347 323

 

E-mail:

ikamenova@mukt.cz

 

Datum:

26.10.2017

 

 

 

 

 

 

OZNÁMENÍ

O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI

 

Oznámení o uložení písemnosti na základě  § 25 odst. 1, a 2, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,  ve věci doplnění dokumentace a seznámení s podklady rozhodnutí na stavbu „OPRAVA ZÁPADNÍHO KŘÍDLA TVRZE V DOLANECH“ na pozemku st. p. 10/1 v katastrálním území Dolany u Klatov ve spisu zn. OVÚP/2936/17/Ka – sdělení ze dne 26.10.2017 pod  č.j. OVÚP/7597/17/Ka.   

                Oznámení je veřejnou vyhláškou doručováno vlastníkům sousedních pozemků a staveb:  

Josef Černý, Dolany č.p. 2, Josef Holý, Dolany č.p. 131, Antonín Steiner, Nýrsko, 340 22  Nýrsko,  Jan Janeček, Dolany č.p. 2, Josef Valečka, Klatovy 3 č.p. 90 a Josefa Trdličková, Dolany č.p. 50, 552 01  Dolany u Jaroměře, u kterých není uvedena v katastru nemovitostí identifikace. 

Vzhledem k tomu, že se správnímu orgánu nepodařilo zjistit jejich identifikaci, je jejich obesílání provedeno tímto oznámením.

                Originál oznámení zahájení řízení je možné převzít na MěÚ Klatovy, odboru výstavby a územního plánování (kancelář č.dv. 1.07).  

 

 

 

 

 

 

                                             Ing. Pavel Boublík v.r.

                                            vedoucí odboru výstavby a územního plánování

                                                                                                                                              

 

Toto oznámení včetně územního rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno dne:                                                               Sejmuto dne:

 

razítko, podpis                                                                razítko, podpis

 

Obdrží: - Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech  po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ