OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST - OVÚP 7506/17 JOSEF CIPERA ČERVENÉ POŘÍČÍ 27 ŠVIHOV JAKO SPOLUVLASTNÍK POZEMKU 193/30 V K.Ú ČERVENÉ POŘÍČÍ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST - OVÚP 7506/17 JOSEF CIPERA  ČERVENÉ POŘÍČÍ 27  ŠVIHOV JAKO SPOLUVLASTNÍK POZEMKU 193/30 V K.Ú ČERVENÉ POŘÍČÍ

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Oznámení o možnosti převzít písemnost - OVÚP 7506/17 Josef Cipera Červené Poříčí 27 Švihov jako spoluvlastník pozemku 193/30 v k.ú Červené Poříčí

 

Městský úřad Klatovy                              Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

 

 

Spis. zn.:

OVÚP/5263/17/Ma

 

 

 

 

Č.j.:

OVÚP/7608/17/Ma

 

 

 

 

 

 

Vyřizuje::

Ing. Marytová

 

Tel.:

376 347 354

 

E-mail:

jmarytova@mukt.cz

 

Datum:

26.10.2017

 

 

 

 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

 

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že písemnost rozhodnutí ze dne 26.10.2017 č.j. OVÚP/7506/17/Ma může adresát Josef Cipera, bytem Červené Poříčí č.p. 27, 340 12  Švihov, jako spoluvlastník pozemku 193/30 v katastrálním území Červené Poříčí, převzít každý pracovní den, tj. od pondělí do pátku, v době:

Pondělí a středa od 8,00 do 17,00 hodin

Úterý                    od 8,00 do 16,00 hodin

Čtvrtek                 od 8,00 do 15,30 hodin

Pátek                    od 8,00 do 14,30 hodin      

na Městském úřadu v Klatovech, odboru výstavby a územního plánování, Balbínova ulice č. 59/I, Klatovy, č.dv. 1.07.

Písemnost se doručuje podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů z důvodu neznámého pobytu osoby.

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

 

 

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Klatovy.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                                      Sejmuto dne: ....................................

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ