2017: „ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ“ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2017: „ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ“

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2017: „Územní studie veřejných prostranství“

IROP  MMR 

Město Klatovy podalo v květnu 2017 žádosti o dotaci do 9. výzvy „Územní studie“ z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí; specifického cíle 3.3: Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje.
Žádosti o dotaci byly v říjnu 2017 městu schváleny.

 Projekt: „ÚS. 1 Klatovy – Hradební okruh“

Celkové způsobilé výdaje projektu činí 777.957,00 Kč. Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích je 700.161,30 Kč, tj. 90 %.
Předmětem projektu ÚS. 1 Klatovy – Hradební okruh je zpracování územní studie veřejných prostranství, která bude sloužit jako podklad pro rozhodování v území. Území řešené územní studií veřejných prostranství zahrnuje plochy veřejného prostranství přímo navazující na historické jádro města Klatov a jeho rozsah je stanoven Územním plánem města Klatovy – konkrétně jde o plochu ÚS.1.
Realizace projektu je stanovena do října 2019. Dílo realizuje na základě výběrového řízení MgA. ing. arch. Michal Fišer.
Dílo je označeno plakátem o velikosti A3 v souladu s pravidly pro publicitu IROP.
Projekt „ÚS. 1 Klatovy – Hradební okruh“ je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt: „ÚS. 3 Klatovy – Plánické předměstí“

Celkové způsobilé výdaje projektu činí 1.016.400,00 Kč. Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích je 914.760,00 Kč, tj. 90 %.
Předmětem projektu ÚS. 3 Klatovy - Plánické předměstí je zpracování územní studie veřejných prostranství, která bude sloužit jako podklad pro rozhodování v území. Území řešené územní studií veřejných prostranství se nachází na východním okraji města Klatovy a jeho rozsah je stanoven platným Územním plánem města Klatovy - konkrétně jde o plochu ÚS.3.
Realizace projektu je stanovena do října 2019. Dílo realizuje na základě výběrového řízení společnost Pavel Hnilička Architekti, s.r.o.
Dílo je označeno plakátem o velikosti A3 v souladu s pravidly pro publicitu IROP.
Projekt „ÚS. 3 Klatovy – Plánické předměst“ je spolufinancován Evropskou unií.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ