2017: „ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 2“ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2017: „ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 2“
Cesta: Titulní stránka > Dotace přijaté > Programy EU > Schválené žádosti

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2017: „Územní studie veřejných prostranství 2“

IROP  MMR 

Město Klatovy podalo v květnu 2017 žádosti o dotaci do 9. výzvy „Územní studie“ z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí; specifického cíle 3.3: Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje.
Žádosti o dotaci byly v říjnu 2017 městu schváleny.

Projekt: „ÚS. 6 jih Klatovy – lokalita Domažlická, Dragounská/Za Kasárny, Za Tratí“

Celkové způsobilé výdaje projektu činí 851.646,00 Kč. Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích je 766.481,40 Kč, tj. 90 %.
Předmětem projektu ÚS. 6 jih Klatovy – lokalita Domažlická, Dragounská/Za Kasárny, Za Tratí je zpracování územní studie veřejných prostranství, která bude sloužit jako podklad pro rozhodování v území. Území řešené územní studií veřejných prostranství se nachází v k. ú. Klatovy a jeho rozsah je stanoven platným Územním plánem města Klatovy - konkrétně jde o plochy ÚS.6e, ÚS.6f, ÚS.6g a ÚS.6h.
Realizace projektu je stanovena do října 2019. Dílo realizuje na základě výběrového řízení MgA. ing. arch. Michal Fišer.
Dílo je označeno plakátem o velikosti A3 v souladu s pravidly pro publicitu IROP.
Projekt „ÚS. 6 jih Klatovy – lokalita Domažlická, Dragounská/Za Kasárny, Za Tratí“ je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt: „ÚS. 24 Klatovy – údolí Drnového potoka“

Celkové způsobilé výdaje projektu činí 699.380,00 Kč. Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích je 629.442,00 Kč, tj. 90 %.
Předmětem projektu ÚS. 24 Klatovy – údolí Drnového potoka je zpracování územní studie veřejných prostranství, která bude sloužit jako podklad pro rozhodování v území. Území řešené územní studií veřejných prostranství zahrnuje významné rekreační a krajinné plochy údolí Drnového potoka, jakož i další plochy veřejného prostranství na ně navazující a jeho rozsah je stanoven Územním plánem města Klatovy - konkrétně jde o plochu ÚS.24.
Realizace projektu je stanovena do října 2019. Dílo realizuje na základě výběrového řízení společnost Bíza Hilský Táborský Architekti s.r.o.
Dílo je označeno plakátem o velikosti A3 v souladu s pravidly pro publicitu IROP.
Projekt „ÚS. 24 Klatovy – údolí Drnového potoka“ je spolufinancován Evropskou unií.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ