2017: PROJEKT „TECHNIKA PRO IZS – DOPRAVNÍ AUTOMOBIL PRO JSDH KLATOVY A LUBY“ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2017: PROJEKT „TECHNIKA PRO IZS – DOPRAVNÍ AUTOMOBIL PRO JSDH KLATOVY A LUBY“
Cesta: Titulní stránka > Dotace přijaté > Programy EU > Schválené žádosti

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2017: Projekt „Technika pro IZS – dopravní automobil pro JSDH Klatovy a Luby“

IROP MMR 

Město Klatovy podalo v dubnu 2016 žádost o dotaci do 19. výzvy „Technika pro integrovaný záchranný systém“ z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony; specifického cíle 1.3: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.

Žádost o dotaci byla městu schválena.

Celkové způsobilé náklady projektu činí dle žádosti 3.509.821,00 Kč vč. DPH. Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích je 3.158.838,90 Kč, tj. 90 %.

Cílem projektu je zlepšení vybavení technikou a věcnými prostředky jednotek SDH a zajistit tak připravenost základních složek IZS v exponovaných územích (ORP Klatovy) s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu.

Předmětem projektu je pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz. Konkrétně se jedná o 2 kusy dopravních automobilů pro JSDH Klatovy (4x2 v provedení “T” a hmot. třídy L do 3,5 t) a JSDH Luby (4x2 v provedení “T” a hmot. třídy L do 5,2 t). Nová vozidla zrychlí příjezd jednotek k místu zásahu, usnadní práci, umožní případnou evakuaci postižených osob nebo přispějí včasné pomoci.

Fyzická realizace projektu je stanovena od března 2017 do února 2018.

Dodávku dopravního automobilu pro JSDH Luby realizuje na základě výběrového řízení firma
MOTO-TRUCK CZ s.r.o. Dodávku dopravního automobilu pro JSDH Klatovy realizuje na základě výběrového řízení firma AUTO NEJDL s.r.o.

V sídle žadatele a u SDH je umístěn plakát o velikosti A3 v souladu s pravidly pro publicitu IROP.

Projekt „Technika pro IZS – dopravní automobil pro JSDH Klatovy a Luby“ je spolufinancován Evropskou unií.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ