VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - MATRIKA | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - MATRIKA

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Výběrové řízení - matrika

  Město Klatovy

zastoupené tajemníkem

vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka/úřednice odboru vnitřních věcí – matrika

 

Pracovní náplň:

 • Komplexní vedení matriční agendy u obce s rozšířenu působností, vidimace a legalizace.

 

Platové zařazení:

 • Platová třída 10 v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb. a 222/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Požadavky na odbornou způsobilost:

 • Středoškolské vzdělání s maturitou.
 • Znalost příslušné legislativy.
 • Výhodou praxe ve veřejné správě.
 • Trestní, občanská a morální bezúhonnost.
 • Organizační dovednosti.
 • Flexibilita a zodpovědnost, iniciativa a samostatnost při řešení úkolů.
 • Znalost práce na PC.
 • Řidičské oprávnění skupiny B.
 • Do 6 měsíců po nástupu do funkce povinnost přihlásit se ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti, pokud tuto zkoušku uchazeč již neabsolvoval.

 

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • Životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech.
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.
 • Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Předpokládaný nástup: dohodou, po ukončení výběrového řízení

 

Písemné přihlášky doručte nejpozději do 20.11.2017 na adresu:

Město Klatovy

k rukám tajemníka ing. Milana Jarošíka

nám. Míru 62

339 01 Klatovy

Obálku označte „Výběrové řízení matrika“.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu a v případě většího počtu přihlášených provést předběžný výběr vhodných uchazečů.

 

Klatovy 03.11.2017

Ing. Milan Jarošík, tajemník MěÚ

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ